Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004725
汉语语音与越南语语音的差异对比研究 =
Nội dung gồm 4 phần: Lời nói đầu, bố cục các giá trị và báo cáo; Phân tích những điều cơ bản về ngữ âm tiếng Trung và các đơn vị phiên âm tiếng Trung bao gồm: âm tiết, âm vị; Phân tích những nét cơ bản về ngữ âm tiếng Việt và các đơn vị tiếng Việt bao gồm: âm tiết, âm vị; nghiên cứu và so sánh (前言的内容包括选题的缘由、研究的目标、研究的意义和应用的价 值和报告的布局。; 分析汉语语音的基础和汉语语音单位含: 音节、音素; 分析越南语语音的基础和越南语单位含: 音节、音素; 从而第三章就是进行研究对比)
Chi
495.15
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. 汉语语音与越南语语音的差异对比研究 = 29 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  29 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.696

: 28.084