Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004726
现代汉语“生” 与越南语“SINH” 对比研究 =
Đề tài bao gồm 3 chương: 第一章 现代汉语“ 生” 的语法、 有关语义特点、 在成语中; 第二章 越南语“ Sinh”的语法、 在成语中; 第三章 现代汉语“生”与越南语“ Sinh”对比研究.
Chi
495.15
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. 现代汉语“生” 与越南语“SINH” 对比研究 = 165 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  165 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.938

: 28.326