Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004727
现代汉语" 对" 与越南语" Đúng" 的对比 研究 =
Nội dung gồm 3 phần: Đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của "Du" trong tiếng Trung Quốc hiện đại; Đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của tiếng Việt "Đúng"; Nghiên cứu so sánh giữa "Dui" hiện đại của Trung Quốc và "Đúng" của Việt Nam (第一章 现代汉语 “ 对” 的语法,语义特点; 第二章 越南语 “ Đúng” 的语法,语义特点; 第三章 现代汉语 “ 对” 与越南语 “ Đúng” 对比研究)
Chi
495.18
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. 现代汉语" 对" 与越南语" Đúng" 的对比 研究 = 229 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  229 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.684

: 28.072