Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004729
现代汉语"吧", "吗", "呢"疑问语气词与越南语 “có không,tại sao, ừ, hả, à, chứ...”对比研究 =
Nội dung gồm 3 chương: Cách sử dụng tâm trạng khi hỏi của người Trung Quốc "Ba", "Ma" và "呢"; Cách sử dụng giọng hỏi trong tiếng Việt "có, không, tại sao, ứ, hả, à. chứ..."; So sánh giữa Hán và Việt
Chi
495.18
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  58 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.552.615

: 36.064