Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005206
Bài giảng mĩ học đại cương
Trình bày đối tượng nghiên cứu của mĩ học; Khái quát về quan hệ thẩm mỹ; Chủ thể thẩm mỹ; Khách thể thẩm mỹ; Nghệ thuật; các loại hình nghệ thuật; Nghệ sỹ; Giáo dục thẩm mĩ
Vie
111
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Bài giảng mĩ học đại cương 19 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  19 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Ngữ Văn
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.818.818

: 101.938