Tài liệu số - Xem chi tiết

Làng báo Sài Gòn 1916-1930 =
Làng báo Sài Gòn 1916-1930, luận án tiến sị của tác giả Philippe M.F. Peycam, là công trình nghiên cứu độc lập về báo chí Sài Gòn thời kỳ đầu dưới ách đô hộ cùa Pháp, gồm các phần sau: Nguồn gốc môi trường công khai ở Sài Gòn; "Làng báo" như một lực lượng chính trị
vie
079.59779
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Ngữ Văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.818.842

: 101.962