Tài liệu số - Xem chi tiết

Lược khảo văn học.
Bàn về một số vấn đề của ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ của thơ và tiểu thuyết như phân biệt văn vần và văn xuôi, sự biến đổi trong các thể thơ và tiểu thuyết. những đặc tính của ngôn ngữ văn chương cũng như bàn về một số vấn đề của ngôn ngữ kịch như kịch là kịch bản hay trình diễn, những yếu tố cấu tạo tác phẩm kịch, phạm trù kịch và quan niệm sân khấu. Nghiên cứu mục đích, ý nghĩa, công dụng của văn chương, mối tương quan giữa văn chương và cuộc đời, giữa văn chương và chính trị-xã hội, giữa nhà văn và độc giả
vie
808.0682
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Ngữ Văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.818.982

: 102.102