Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005321
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty THNN Fasm World Việt Nam
Gồm 4 chương: Cơ sở lý thuyết về công tác tác tuyển dụng nhân lực; Phân tích công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Fasm World Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Fasm World Việt Nam; Kết luận và kiến nghị
vie
658.31110959774
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty THNN Fasm World Việt Nam 2 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.679

: 28.067