Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005810
Quan hệ hợp tác quốc phòng - An ninh biên giới Việt Nam - Campuchia: Từ thực tiễn giửa tỉnh Tây Ninh với tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum từ năm 1991 - 2019
Trình bày cơ sở mối quan hệ quốc phòng - an ninh biên giới giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên giới Campuchia; Quan hệ quốc phòng - an ninh biên giới giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên giới Campuchia; Đánh giá vị trí vai trò quốc phòng - an ninh biên giới giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên giới Campuchia, trong tổng thể mối quan hệ hai nước Việt Nam - Camphchia
vie
327.5970596
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.721

: 28.581