Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005814
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kỹ thuật CK Tools
Gồm 3 chương: Giới thiệu khái quát về công ty; Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kỹ thuật CK Tools ; Nhận xét – Giải pháp
vie
657.7
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kỹ thuật CK Tools 1 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.624

: 28.484