Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005815
Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với khách hàng đoàn nội địa CTCP ĐT TM DV du lịch Đất Việt - chi nhánh Bình Dương
Trình bày Cơ sở lý luận; giới thiệu về Công ty ; Thực trạng hoạt động bán hàng đối với khách hàng đoàn nội địa CTCP ĐT TM DV du lịch Đất Việt - chi nhánh Bình Dương
Vie
658.85
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.341

: 28.201