Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005816
Kế toán phải thu của khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Cát Tường
Gồm có 3 chương. Chương 1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập. Chương 2. Thực trạng Kế toán phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Cát Tường. Chương 3. Nhận xét và giải pháp
vie
657.3
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.530

: 28.390