Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005817
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần đại lý hải quan Trường Nam
Trình bày cơ sở lý thuyết và phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần đại lý hải quan Trường Nam; Đề xuất giải pháp
vie
658.3
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.793

: 28.653