Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005819
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kho của công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Xuân Oánh
Trình bày cơ sở lý thuyết; giới thiệu về công ty và phân tích thực trạng hoạt động kho của công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Xuân Oánh ; Đề xuất giải pháp
vie
658.5
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.661

: 28.521