Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005820
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH công nghiệp Kingtec Việt Nam
Trình bày cơ sở lý thuyết và phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH công nghiệp Kingtec Việt Nam; Đề xuất giải pháp
vie
658.3
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.375

: 28.235