Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005823
Phân tích và đề xuất giải pháp xây dựng hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV DV Đức Trí Linh
Trình bày cơ sở lý thuyết và phân tích thực trạng công tác công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV DV Đức Trí Linh; Đề xuất giải pháp
vie
658.3
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.573

: 28.433