Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000005830
Giải pháp nâng cao chế đỗ đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (Biconsi)
Trình bày cơ sở lý thuyết và phân tích chế đỗ đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (Biconsi); Đề xuất giải pháp
vie
658.3
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.597

: 28.457