Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006163
Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cho các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II
Luận văn gồm 5 chương: Tổng quan nghiên cứu; cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; thiết kế nghiên cứu; kết quả ngiên cứu; một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ hài lòng cho các nhà đầu tư tại Khu Công nghiệp Visip II
Vie
332.670959774
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.818.767

: 101.887