Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006164
Quản lý hoạt động giáo dục phòng chống ma túy tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục phòng chống ma tuý tại trường THCS; thực trạng quản lý hoạt động giáo dục phòng chống ma túy tại trường THCS huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng chống ma túy tại trường THCS huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Vie
373.1780959774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.818.971

: 102.091