Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006165
Cải thiện chất lượng đào tạo tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo; phân tích thực trạng về chất lượng đào tạo tại Trung tâm theo tiêu chuẩn AUN-QR (giai đoạn 2017 - 2020); các giải pháp cải tiến chất lượng đào tạo tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội (giai đoạn 2021 - 2023
Vie
378.150959774
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Cải thiện chất lượng đào tạo tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng xã hội 2 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.819.136

: 102.256