Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006168
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt thành phân compost công suất 700 tấn/ngày tại Chi nhánh Xử lý chất thải Bình Dương
Gồm 4 phần: Tổng quan tài liệu; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kết luận và kiến ngị
vie
363.728570959774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.819.063

: 102.183