Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006169
Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao công tác quản lý thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn tại nhà máy xử lý nước thải tập trung trạm 3.1 của Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3
Gồm 4 chương: Tổng quan tài liệu; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kết luận và kiến nghị
vie
363.7280959774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.818.791

: 101.911