Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006283
Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giày dép, tấm film TPU công suất 300 tấn/năm, tấm film EVA công suất 600 tấn/năm
Gồm 4 chương: tổng quan tài liệu; nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
vie
363.7
628.162
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.777

: 28.165