Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006285
Đề tài đánh giá mức độ rủi ro an lao động và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tại Nông trường Cao su Hội Nghĩa Bình Dương
Gồm 4 chương: Mở đầu; tổng quan tài liệu; nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kết luận và kiến nghị
vie
363.11720959774
628.162
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  9 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.703

: 28.091