Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006286
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm thương mại Điện Quang Việt Hoa, quy mô diện tích 28.238m2 tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát công suất 100m3/ngày đêm
Gồm 4 chương: Giới thiệu về dự án xử lý nước thải cho Trung tâm thương mại Điện quang Việt Hoa; đề xuất phương án xử lý nước thải cho Trung tâm thương mại; tính toán hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm thương mại Điện Quang Việt Hoa; dự trù kinh phí; kết luận và kiến nghị
Vie
628.3620959774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  13 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.879

: 28.267