Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006300
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Điện Nguyên Anh
Gồm 3 chương: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH TMDV Xây dựng Điện Nguyên Anh; thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Điện Nguyên Anh; nhận xét - giải pháp
Vie
657.70959774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  5 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.040

: 48.350