Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006301
The influences of culture on the translation of third-year English majored students at Thu Dau Mot University
5 chapters: Introduction; Literature review; Methodology; Data analysis and discussion; Recommenda and Conclusion
eng
428.02
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  9 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.312

: 48.622