Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006303
A survey on English-speaking competence activities of English-majored sophomores at Thu Dau Mot University
6 chapters: Introduction, motivation and purpose; overview of previous word; Literature review; Methodology; Presentation, analysis and discussion; Conclusion and Recommenda
eng
428.0284
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. A survey on English-speaking competence activities of English-majored sophomores at Thu Dau Mot University 13 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  13 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.199

: 48.509