Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006441
Quản lý hoạt động dạy phụ đạo học sinh yếu kém trong trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy phụ đạo học sinh yếu kém trong trường trung học cơ sở, thực trạng quản lý hoạt động dạy phụ đạo học sinh yếu kém trong trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An, tình Bình Dương; biện pháp quản lý hoạt động dạy phụ đạo học sinh yếu kém trong trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An, tình Bình Dương
Vie
373.1394
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  26 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.278.973

: 987