Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006444
Quản lý hoạt động dạy học theo dự án tại các trường trung học cơ sở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo dự án tại trường trung học cơ sở; thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo dự án tại các trường trung học cơ sở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo dự án tại các trường trung học cơ sở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
vie
373.1020959774
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  13 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.278.972

: 986