Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006487
Quản lý hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ cảnh quan sư phạm tại các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ cảnh quan sư phạm tại Trường THCS; Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ cảnh quan sư phạm tại các Trường THCS trên địa bàn thị xã Thận An, tỉnh Bình Dương; Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ cảnh quan sư phạm tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Vie
372.12 59774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  12 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.552.515

: 35.964