Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006496
Hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của người Bình Dương
Luận văn gồm 5 chương: Tổng quan về đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Phân tích kết quả nghiên cứu và thảo luận; Kết luận, ý nghĩa và hàm ý.
Vie
658.8342 59774
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của người Bình Dương 10 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  10 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.552.585

: 36.034