Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006498
Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Luận văn gồm 5 chương: Phần mở đầu; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Thực trạng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Kết luận và một số hàm ý quản trị.
Vie
338.7
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.552.490

: 35.939