Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006548
Xây dựng thẻ điểm cân bằng trong đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Đại Phát
Luận văn gồm 5 chương: Cơ sở lý thuyết về phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balance scorecard); Phân tích thực trạng Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Đại Phát; Thiết kế nghiên cứu; Phân tích kết quả nghiên cứu; Xây dựng thẻ điểm cân bằng và hàm ý quản trị.
Vie
658.4
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.977.840

: 5.617