Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006550
Các yếu tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Luận văn gồm 5 chương: Giới thiệu; Cơ sở lý thuyết về hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp; Dữ liệu, phương pháp và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Các kết luận và hàm ý quản trị.
Vie
657.4609 59774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  9 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.977.952

: 5.729