Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006552
Đo lường trong giáo dục lý thuyết và ứng dụng
Giới thiệu các khái niệm chung về trắc nghiệm đo lường trong giáo dục; Khái quát về lý thuyết trắc nghiệm cổ điển; Trắc nghiệm hiện đại và lý thuyết ứng đáp câu hỏi
eng
371.2
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Đo lường trong giáo dục lý thuyết và ứng dụng 2 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Giáo dục tiểu học
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.977.910

: 5.687