Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006558
Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô
Nghiên cứu các dao động cơ học của ô tô ở tần số tương đối thấp, dao đông tần số cao và tiếng ồn của lốp, của thùng xe du lịch liền khối. Các nguyên nhân khác gây ra tiếng ồn - Mức độ và tiêu chuẩn tiếng ồn
vie
629.20711
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô 3 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

5.065.770

: 440