Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006560
Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong
Khái quát về động cơ đốt trong và các thông số cơ bản. Trình bày về Matlab cơ bản trong toán học và ứng dụng tính toán đặc tính động cơ. Ứng dụng phần mềm ESP, phần mềm ADVISOR, phần mềm ANALYZER PRO trong tính toán mô phỏng động cơ đốt trong
vie
621.43028553
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong 7 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  7 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

5.065.702

: 372