Tài liệu số - Xem chi tiết

TVDHTDM110006774
Tâm lý học quản trị kinh doanh
Nội dung gồm 7 chương. Ch.1 - Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh; Ch.2 - Tâm lý người tiêu dùng; Ch.3 - Hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng; Ch.4 - Tập thể sản xuất kinh doanh; Ch.5 - Quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh;
2009
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Tâm lý học quản trị kinh doanh.pdf 303 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  303 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quản trị Kinh doanh
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.047

: 48.357