Quy định sử dụng Trang Học liệu số

Trang học liệu số được Trung tâm Học liệu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) xây dựng nhằm đáp ứng nguồn tài nguyên điện tử phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong nhà trường. Mỗi bạn đọc đều phải tuân thủ những nội quy sau:

  • Bạn đọc có tài khoản Trung tâm được sử dụng tất cả các tính năng tìm kiếm, xem thư mục và đọc toàn văn tất cả các tài liệu số.
  • Bạn đọc tôn trọng luật bản quyền khi sử dụng tài liệu, không tự ý sao chép, in ấn tài liệu khi chưa được sự cho phép.
  • Khi có nhu cầu sao chép, in ấn để phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu bạn đọc liên hệ với cán bộ Trung tâm tại quầy trực hoặc đăng ký trực tuyến theo biểu mẫu có sẵn trên trang Học liệu số để được hỗ trợ.
  • Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn tài khoản truy cập trang Học liệu số đã được cấp, không tự ý chia sẻ với các cá nhân hoặc tổ chức khác.
  • Không sử dụng Học liệu số cho mục đích thương mại, không xâm phạm cấu trúc Trang như cố tình xâm nhập cơ sở dữ liệu phục vụ hạn chế, tự ý thêm bớt tài liệu, tìm cách tải tài liệu trái phép, … .
  • Bạn đọc vi phạm những nội quy trên tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Trung tâm và của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Khuyến khích:

  • Trung tâm khuyến khích bạn đọc trích dẫn đầy đủ nguồn tham khảo khi sử dụng tài liệu nói chung và tài liệu điện tử nói riêng;
  • Khi phát hiện những sai sót vui lòng phản ánh về Trung tâm để kịp thời xem xét chỉnh sửa;
  • Hoan nghênh bạn đọc đóng góp tài liệu cá nhân, tài liệu có bản quyền để cùng trung tâm xây dựng nguồn học liệu số phong phú;
  • Trung tâm Học liệu tiếp nhận mọi ý kiến góp ý của bạn đọc tại địa chỉ: http://viewer.tdmu.edu.vn/GopY.aspx