Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM120015535
Municipal solid waste incinerator residues
This final treatise and the summary report represent the culmination of the International Ash Working Group (IAWG) efforts from Feb. 1990 through July 1996
Includes bibliographical references (p. 779-834) and index
1997
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  6 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
- Văn hóa học
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

374.478

: 40.035