Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024108
Phương pháp hạch toán quản lý môi trường
Bài giảng xoay quanh các vấn đề: Sơ đồ nguyên lý hệ thống hạch toán quản lý môi trường; chiến lược phát triển kinh doanh bền vững doanh nghiệp; đánh giá chi phí môi trường; nhu cầu đầu tư cho dự án môi trường;
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  25 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

262.581

: 42.505