Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024154
Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn :$bDùng cho hệ Đại học ngành Quản lý đất đai, Môi trường phát triển nông thôn
Bài giảng gồm 4 chương: Đại cương về phát triển và phát triển nông thôn; Đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phát triển nông thôn; Những vấn đề vĩ mô về phát triển nông thôn; Ứng dụng phương pháp tiếp cận "nông dân cùng tham gia" trong quá trìn
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  68 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

374.292

: 39.849