Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM100003620
Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị.$nT. 2 / $cNguyễn Đăng Sơn
KR$bQuy hoạch chiến lược
2006
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  54 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
1
Điểm bình chọn: 
4.0
Chuyên đề:  - Kiến trúc
- Kỹ thuật xây dựng
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

262.526

: 42.450