Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006116
History of Vietnamese architechture = Lịch sử kiến trúc Việt Nam.
Giới thiệu về đất nước con người và nghệ thuật kiến trúc Việt Nam, những công trình kiến trúc tiêu biểu, đặc điểm kiến trúc, trong đó nhấn mạnh nét đặc trưng của kiến trúc Việt Nam trong quá trình tiếp nhận văn hóa kiến trúc từ bên ngoài.
vie
720.9
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  166 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Kiến trúc
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

262.527

: 42.451