Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000007549
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý đối với tài sản bất động sản trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Bình Dương
Giới thiệu đề tài nghiên cứu; cơ sở lý thuyết của nghiên cứu; mô hình và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận
Vie
657.869
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

592.260

: 128.134