Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000007552
Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết trinh thám của Phạm Cao Củng
Luận văn gồm 3 chương: Phạm Cao Củng với thể loại tiểu thuyết trinh thám trong văn học Việt Nam thế kỷ XX; nghệ thuật xây dựng nhân vật và cốt truyện trong tiểu thuyết trinh thám của Phạm Cao Củng; nghệ thuật xây dựng giọng điệu và ngôn ngữ trong tiểu thuyết trinh thám của Phạm Cao Củng
Vie
895.9223409
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  5 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

592.223

: 128.097