Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000007553
Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp ba cấp độ tại Công ty Điện lực Bình Dương
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp; Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp theo ba cấp độ tại công ty Điện lực Bình Dương; Giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp theo ba cấp độ tại công ty Điện lực Bình Dương
Vie
338.70959774
658.30959774
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  4 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

592.351

: 128.225